fbpx
מזרחי, אפרים

מזרחי, אפרים


בן פרידה ואליהו, נולד ביום כ"ח בחשוון תר"ץ 1.12.1929)) בירושלים. בעירו סיים בית-ספר יסודי והחל לעבוד כחניך בשירות השידור. בעודו נער הצטרף לתנועת בית"ר, (צרור "יהודה") ואחר- כך למחתרת אצ"ל. בבוא הבשורה מלייק-סקסס על החלטת החלוקה ב29.11.1947- והקמת המדינה היהודית הצטרף גם הנער אפרים למעגל הרוקדים בכיכר ציון ורקד בהתלהבות ובזוכרו כי ירושלים הוצאה מגבולות המדינה היהודית, הביע לפני חברו את נכונותו להקריב את חייו בעד שלמות המולדת. למחרת כבר עמדו השכונות היהודיות על נפשן, אך אפרים יצא להילחם דווקא בעיר העתיקה. שם נלחם הנער בחירוף-נפש כחייל מבוגר ומנוסה בסטן נגד הנשק הכבד של האויב – עד שנפל בקרב ביום י' באייר תש"ח 19.5.1948)) ונקבר בקבר-אחים בעיר העתיקה בירושלים. שמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העלמין הצבאי בהר-הרצל לזכר חללי הרובע היהודי ולזכר לוחמים שנפלו במערכה על ירושלים והובאו לקבורה בהר-הזיתים.

דילוג לתוכן