fbpx
מזרחי, אברהם (“אבי”)

מזרחי, אברהם (“אבי”)


בן גורגי ושמחה. נולד ביום י"ג באלול תרצ"ז (20.8.1937) בירושלים. בהגיעו לגיל-הלימודים למד בבית-ספר יסודי בירושלים ולאחר שסיים את לימודיו למד בבית-הספר התיכון שבכפר סולד. הוא היה מדריך של כמה כיתות במשק. השתתף בחוג לידיעת-הארץ האיזור וליווה כיתות רבות בטיוליהן, כי אהב את הארץ וטיוליו בתוכה נעמו לו. לצה"ל גויס ביולי 1956 ולאחר שחרורו מן הצבא היה יוצא למילואים לעתים מזומנות. בינואר 1964 התחתן עם בת המשק כפר-סולד אך באוגוסט 1965 עזב את המשק, יצא לירושלים ושם היה גר עם משפחתו. בנובמבר 1967 חזר שוב למשק. יצא לירושלים ושם היה גר עם משפחתו. בנובמבר 1967 חזר שוב למשק. במילואים שימש בתפקיד של סמל מחלקה וזכה להערכה רבה ממפקדיו ופקודיו אהבו אותו על היותו חבר נאמן להם ומפקד טוב ומסור. ביום כ' בכסלו תשכ"ט (10.12.1968) היה מפקדו של סיור שהסתער על מקום שממנו נשמע רחש. לאחר ההסתערות התברר שאברהם נתקל באויב וכך מצא את מותו; זה היה בשעת מילוי תפקידו בואדי מסעוד אשר בדרום רמת-הגולן. הניח אשה, בן ובת; הבת היתה בת חודש בנפלו. הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות בכפר-סולד. כפר-סולד, (הקיבוץ המאוחד) הוציא עלון המוקדש לזכרו בשם "בתוכנו".

דילוג לתוכן