fbpx
מורובטי, דויד (“פרויס)

מורובטי, דויד (“פרויס)


בן אליהו ואירן. נולד ביום ט"ו באדר תש"ד (10.3.1944) בעיר טהרן שבפרס. למד בבית-ספר של "כל ישראל חברים" שם, אך בשנת 1952 עלתה המשפחה לארץ. המשיך את לימודיו בתל-מונד ולאחר-מכן סיים בית-ספר תיכון. השתייך לתנועת "הנוער העובד" ועסק בספורט. היה בעל נטיות באמנות. נמשך לחיי-חלוציות ובהיותו בהכשרה במשק יפעת היה לדוגמה לחבריו. בגלל מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה נאלץ לעזוב את המשק ותמך בהוריו כשהוא עובד כנגר-רהיטים. גויס לצה"ל ביוני 1961 במסגרת נח"ל. נפטר במחלתו ביום ו' בכסלו תשכ"ב (14.11.1961) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בתל-מונד.

דילוג לתוכן