fbpx
מורדוב, משה

מורדוב, משה


בן רחל ויצחק, נולד בארץ ביום כ"ד בכסלו תרצ"ב (4.12.1931). הוא סיים בית-ספר יסודי ועבד בגננות. היה חבר אגודת "הפועל" רמת גן, הצטיין באיגרוף והיה מועמד להשתלמות בענף ספורט זה בארצות-הברית. משה היה בחור עליז וטוב-לב, אשר חבריו באגודת הספורט וב"הגנה" חיבבוהו והתגאו בהישגיו. היה חבר ה"הגנה" כשלוש שנים. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התגייס לצבא, שירת בחטיבת "אלכסנדרוני" והשתתף בין השאר בפעולה נגד כפר סלמה. משה נפל במגדל צדק ביום כ"ג בשבט תש"ח (3.2.1948). נקבר בנחלת יצחק. ביום כ"ה באלול תשי"ד (23.9.1954) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שבמקום.  

דילוג לתוכן