fbpx
מוגנדורף, צבי

מוגנדורף, צבי


בן שושנה ומיכאל, נולד ביום כ' בשבט תרפ"ט (31.1.1929) בעיר ארנהם, הולנד. בזמן השואה בימי מלחמת-העולם השנייה נלקחו הוריו להשמדה, ואילו הוא הסתתר עם אחיו במשך כמה שנים אצל משפחת נוצרים אדוקים. לאחר הניצחון על הנאצים, הצטרף בהולנד לתנועת-נוער ציונית, דבק ביהדות ובערכיה וביקש דרך לעלות לארץ-ישראל. עם חיילי הבריגדה היהודית הצליח להגיע לארץ בשנת 1946. בהיותו בעל השכלה תיכונית השתלם בארץ במקצוע המיכניקה העדינה. צבי הצטרף ל"הגנה" עוד לפני המלחמה ושירת בשורותיה מרגע פרוץ מלחמת-העצמאות לאחר החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 על חלוקת הארץ לשתי מדינות. כתושב רמת גן השתייך לחטיבת "אלכסנדרוני" ועימה השתתף בפעולות מגדל צדק ובהגנת השכונות סביב לפתח תקווה. צבי התמחה בחבלה והשתתף כחבלן בפיצוץ גשרים ובהנחת מוקשים בסביבות ראש העין ומגדל צדק. בליל ההתקפה הגדולה של כוחות ה"הגנה" במסגרת מבצע "חמץ" לכיתור יפו, עת הותקפו הכפרים חיריה, סאקיה וסלמה, יצא עם קבוצת-חבלנים לסילוק מוקשים, עלה על מוקש ונהרג, ביום י"ח בניסן תש"ח (27.4.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן