fbpx
מדניק, משה

מדניק, משה


בן מנחם ושרה. נולד ביום ט' בתמוז תרצ"ה (10.7.1935) בעיר ינוב ליד פינסק שבפולין. אחרי שהמשפחה עלתה לארץ התחיל ללמוד בבית-ספר יסודי בחיפה ולאחר-מכן ביקר בבית-ספר של "אליאנס" בשעורי-ערב. השתייך לתנועת "הנוער העובד" והיה כותב מאמרים בירחון התנועה שהופיע בחיפה. עבד כשרטט במשרד הראשי של חברת-החשמל בחיפה (עד גיוסו לצה"ל במאי 1954). בהיותו חבר ועד-החניכים מילא תפקידו בנאמנות יוצאת מגדר הרגיל, מתוך דאגה רבה לחבריו ורצון טוב ונכונות להקריב את טובת עצמו לטובת הזולת. בגלל יחסו הנאה והלבבי לכל הסובב אותו היה אהוב ונערץ על חבריו ועל הממונים עליו כאחד. נפל בקרב באל-עריש במערכת-סיני ביום כ"ח במרחשון תשי"ז (2.11.1956). הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בבארי וביום ה' במרחשון תשי"ח (30.10.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה

דילוג לתוכן