fbpx
מאיר, צבי-זאב (לוצי)

מאיר, צבי-זאב (לוצי)


בן רחל ואברהם-יצחק, נולד ביום כ"ב בטבת תר"ץ (22.1.1930) בעיר דבה, רומניה וגדל בעיר ארד. קנה לו השכלה תיכונית, ואחרי שחרור ארצות הכיבוש מעול הגרמנים עבר ללמוד באוניברסיטה, אך לא יכול לעמוד מנגד עם פרוץ מלחמת-העצמאות. הוא עלה על אוניית-מעפילים שעשתה דרכה לארץ, נתפש, הועבר לקפריסין, וכחודש ימים לפני הכרזת המדינה שוחרר ועלה לארץ. הוא התגייס מיד ושירת בחטיבת "הראל". בליל 8-9 ביוני 1948 יצא עם גדודו למבצע "יורם" – ההתקפה השלישית על לטרון. בגלל טעות בניווט עלה הגדוד על משלט י"ד, במקום על משלט י"ג כמתוכנן. הלוחמים הסתערו על המשלט והצליחו לכבוש חלק ממנו ובמהלך הקרב העז נפגעו רבים מהם. התנגדות האויב היתה עזה ובשל הנפגעים לא נותר כוח להשלים את כיבוש המשלט וניתנה הוראה לסגת. בקרב זה נפל, ביום ב' בסיוון תש"ח (9.6.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בקרית ענבים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן