fbpx
מאיר, יעקב

מאיר, יעקב


נולד בשנת 1920 בעיר קרקוב, פולין ולמד שם בבית-ספר תיכון. עם כיבוש פולין על-ידי הגרמנים נשלח למחנה-עבודה בעיר לאופן שבגרמניה. יעקב שרד בכל תלאות המלחמה ומוראותיה, ובשנת 1947 עלה ארצה דרך מרסיי. בפרוץ מלחמת-העצמאות לאחר החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 על חלוקת הארץ לשתי מדינות, גויס לצבא והשתתף בקרבות שונים. ביום 11.11.1948, בנוסעו ברכב צבאי ליד רחובות, עלה הרכב על מוקש ויעקב נפצע פצעים קשים. הוא הועבר לבית- חולים צבאי ותוך ייסורים קשים נפטר ביום י"א בחשוון תש"ט (13.11.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי ברחובות.

דילוג לתוכן