fbpx
מאיר, זאב (אוטל)

מאיר, זאב (אוטל)


בן שרלוטה וברוך-ברטולד. נולד בשנת תרע"ה (1915) בעיירה לאד שבדרום גרמניה למשפחת סוחרים. בעיירתו למד בבית ספר למסחר ומפי מורה יהודי בבית הספר העממי למד שיעורי דת. בגיל שש-עשרה נכנס לעבוד כמתלמד בבית חרושת לסיגריות. הוא היה חבר באגודה מקצועית, הצטרף ל"החלוץ" והיה הראשון בעיירתו שיצא להכשרה בה שהה כ9- חודשים. בשנת 1935 עלה לארץ- ישראל והגיע לקבוצת "הכובש" בכפר סבא. כעבור זמן קצר עבר לרמת הכובש ועבד בפרדס וכעגלון. היה צנוע בהליכותיו וטוב לב, חיוך תמידי על שפתיו וקשר נפשי חזק קישרו אל מולדתו החדשה. שנה לאחר בואו לקיבוץ הצטרף זאב לפלוגת השדה (הפו"ש) והיה אחד הפעילים בענייני הבטחון. תמיד ניתן למצאו בעמדות הקדמיות, במארבים ובליווי המכונית המסיעה את החברים לעבודה. הוא לא ידע מהו פחד ובקור-רוח היה יוצא למארבים לאחר שעות עבודה קשה. בשנת 1941 קיבל קיבוץ רמת הכובש ממוסדות הישוב הוראה טלפונית לגייס חבר ליחידת התותחנים שבצבא הבריטי. זאב נענה ללא היסוס לקריאה והתגייס למחרת היום. בצבא עבר עם יחידתו גלגולים רבים ובשעות הפנאי שקד על לימודים: פיסיקה, חשמלאות, עברית ואנגלית. במשך הזמן קיבל ביחידתו תפקיד של נהג ומאוחר יותר נשלח לבית ספר למכונאים ובו הצטיין בלימודים. בכל השנים שהיה מנותק מקיבוצו לא נחלשה זיקתו אליו ובביקוריו גילה עניין בכל פרט במשק ונהג לבלות שעות רבות עם הילדים. עם הקמת הבריגדה היהודית בספטמבר 1944 צורף אליה עם יחידתו ובשורותיה עבר לאיטליה. בי"ד בטבת תש"ה (30.12.1944) נסע לספק מים למחנה ואז התהפכה מכוניתו, הוא נפצע פצעים אנושיים ומת מפצעיו בו ביום. הובא למנוחת עולמים בסאלרנו שבאיטליה. שמו הונצח בספר "הבריגדה היהודית". בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו סלרנו-איטליה. יחידה Royal Artillery. ציון מיקום קבר VI.F.22. יחידה gunner.

דילוג לתוכן