fbpx
לרמן, יחזקאל

לרמן, יחזקאל


בן חנה-טובה ואברהם-נתן, נולד ביום כ"ב בתשרי תרפ"ו (10.10.1926) בעיר שידלוביץ, פולין. בשנת 1935 עלתה המשפחה לארץ. כאן למד בבית-הספר "תחכמוני". משסיים את לימודיו יצא לעבוד. הוא למד מסגרות ועבד במקצוע. היה חבר פעיל בתנועת- הנוער "ברית החשמונאים" ונקרא בפי חבריו, שהירבה לשעשע אותם, בשם החיבה "חז". משבגר החליט להצטרף למחתרת אצ"ל. בשעת הפצת כרוזים נאסר על-ידי המשטרה הבריטית ונשלח לכלא יפו. לאחר שחרורו חזר לפעולות ומילא תפקידים באצ"ל. נשלח לקורס מפקדים וכונה "צור". בתקופת הקורס נתפס עם חבריו על-ידי הבריטים בשעת האימונים. הוא נדון לחמש שנות מאסר. שלוש שנים ישב בכלא עכו וניצל את הזמן ללימודים ולהשתלמות, אף ידע לשעשע את החבריה במשחקים ואירגן את העבודה במטבח, ועל כך נקרא בפי החברים "ראש". עם צאת הצבא הבריטי מהארץ שוחרר מהכלא, חזר לשורות אצ"ל ועבד בייצור נשק. כשצורף לצבא הגנה לישראל הוצב בחטיבת "גבעתי" ותבע כי יצרפוהו ליחידה קרבית. תביעתו נענתה והוא השתתף בקרבות בדרום ובנגב בתפקיד מ"כ. בימי הקרבות מתה עליו אמו והוא חזר הביתה ל"שבעה". בתום ימי האבל חזר ליחידתו. יחזקאל נפל בסיום מבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב באזור כרתיה ביום י"ט בתשרי תש"ט (22.10.1948) בשעה שיצא לחפש חבר נעדר. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בכפר ורבורג.

דילוג לתוכן