fbpx
לפידות, רות

לפידות, רות


בת בנימין ושרה. נולדה ביום ד' בסיון תרצ"ה (5.6.1935) בתל-אביב. סיימה את לימודיה בבית-ספר תיכון "מעלה" בירושלים ולאחר-מכן למדה בקונסרבטוריום הירושלמי ועמדה לסיימו. הצטיינה בכל שטחי-לימודיה. היתה בעלת נפש אצילה, חדורת רגש דתי עמוק ובת נאמנה לאמה, אשר עשתה כל מאמץ לחנכה ולגדלה כבת נאמנה לעמה ולארצה. גויסה לצה"ל באוגוסט 1953. נפצעה בשעת מילוי תפקידה ומתה מפצעיה ביום י"ט במרחשון תשט"ו (15.11.1954). הובאה למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. להנצחת-שמה קבע אביה ארון לספריה בבית-הספר התיכון אשר ביקרה; כן סידר פינת-ארון באקדמיה למוסיקה אשר עם תלמידיה נמנתה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן