fbpx
לסר, צבי

לסר, צבי


בן מינה ואדולף, נולד ביום י"ח בסיוון תרע"ו (19.6.1916) בעיר טורן, גרמניה. לאחר שמשפחתו עברה בשנת 1922 לברלין, למד צבי בבית-הספר התיכון על שם קרל מרקס. משסיים את לימודיו בבית-ספר זה ביקשו הוריו לשולחו לאוניברסיטה, אך צבי סירב ויצא להכשרה חקלאית באחת החוות שבסביבת ברלין. כיוון שגילה נטייה בולטת לחקלאות נשלח להמשיך את הכשרתו בשבדיה ובדנמרק. צבי היה בין המוכשרים שנתקבלו למקומות- העבודה המעטים בארצות אלה שעמדו לרשות הסתדרות "החלוץ" בגרמניה. צבי עשה חיל בעבודתו ובעל-האחוזה השבדי שידלו להישאר אצלו, אך צבי לא נענה להצעה ובשנת 1935 עלה לארץ- ישראל עם קבוצת חברים שעברו את הכשרתם בדנמרק. עם הגיעו הצטרף למשק יגור ועבד במסירות בגן-הירק. איש-אדמה היה מטבעו, אך גם איש הגשמה המוכן לעזוב את הגינה החביבה עליו ולהיענות לכל תביעות התנועה. צבי נשלח על-ידי המשק למחצבות, לפלוגות הקיבוץ ולכיבוש העבודה במפעל האשלג בסדום. בימי מאורעות-הדמים תרצ"ו-תרצ"ט עבד בהקמת גדר "טיגרט" בגליל העליון. אחר-כך השתתף בקורס הראשון של הפלמ"ח. בשלהי 1944, עם גיוס חברי הקיבוצים לבריגדה היהודית, ביקש צבי להתגייס, אך בגלל סיבות משקיות נדחתה בקשתו. היה אדם שקט, לא התבלט, ותמיד עשה למעלה מחובתו. עם פרוץ מלחמת-העצמאות היה בין ראשוני המתנדבים ושירת בחטיבת "כרמלי". השתתף בקרבות על פתיחת הדרך ליחיעם ובכיבוש שני כפרים ערביים ליד עכו. ביחד עם חבריו מיגור נשלח לגליל העליון והשתתף כמקלען בהגנת רמות נפתלי בקרבות שהתנהלו שם בימים האחרונים לפני ההפוגה. צבי נפל בפעולות סיור בין חולתה למשמר הירדן ביום כ"ח בסיוון תש"ח (5.7.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ביגור. הקיבוץ הוציא חוברת לזכרו.

דילוג לתוכן