fbpx
לנדסהוט, היינריך

לנדסהוט, היינריך


בן ברטה ואברהם-אהרן, נולד ביום 1.11.1885 בעיר סולדאו, גרמניה וסיים את האוניברסיטה בעיר קיל, גרמניה. במקצועו היה רוקח כימאי. בבעלותו היו בתי-מרקחת בשטרסבורג (מחוז אלזס, שהיה אז בשלטון גרמניה) ובפרנקפורט שעל נהר מיין. במלחמת- העולם הראשונה היה ממונה על המחלקה לשמירת הבריאות של הצבא הגרמני בשטרסבורג. בפרנקפורט היה חבר בלשכת "בני ברית" ופעיל בה, וחבר נאמן בהסתדרות הציונית. בעבודתו הציבורית נמשך ביותר אחרי עניינים סוציאליים ותרבותיים. היינריך עלה ארצה באוגוסט 1933 והתיישב בירושלים, בה פתח את בית-המרקחת "אלבא" ואחר-כך נעשה מנהל בית-החרושת לתרופות "ארא". משנת 1936 היה חבר ב"הגנה", והשתתף כקצין בכל האימונים והתמרונים. היה אמיץ-לב, עשוי ללא-חת, מוכן בכל עת להקריב את חייו למען הגנת הארץ, כולו שופע רוך ואהבת-אדם. עם פרוץ מלחמת-העצמאות – והוא בן 63 – מיהר לתפוס את מקומו, כקצין, בהגנת ירושלים. לבקשת משפחתו וידידיו שיתחשב בגילו, השיב: "יותר נכון לסכן את חיי הזקנים מאשר את חיי הצעירים, שמוטל עליהם התפקיד של בניין ארצנו לאחר המלחמה". הוא נפל מצליפות אויב במקור חיים, ירושלים, בערב סוכות, י"ד בתשרי תש"ט (17.10.1048). נקבר בשייח'-באדר א'. הניח אישה ושתי בנות. ביום י"ז באלול תש"י (30.8.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן