fbpx
ליפשיץ, שלמה

ליפשיץ, שלמה


בן מינה וצבי-דוב, נולד בשנת 1913 בעיר בז'זין שעל-יד העיר לודז', פולין ורכש לו השכלה יסודית. שלמה שאף לעלייה חלוצית והתכונן לקראת חיי עבודה בארץ ולשם-כך עשה שנה בהכשרה בפולין. משבושש היתר-כניסה לארץ להגיע, עלה בשנת 1934 כמעפיל. בארץ עבד בכל עבודה שנזדמנה לו, וגם במסחר. שלמה נשא אישה ודאג לביתו. היה שקט ומתון, ער לכל שאלה ציבורית ואוהב אמנות – ובפרט משכה את לבו המוסיקה. כמקום מגוריו בחר לעצמו את ירושלים. שלמה נפל מפגיעת כדור מרצחים ליד שייח'-ג'ראח ביום כ"ב באייר תש"ח (31.5.1948). נקבר בשייח'-באדר א'. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן