fbpx
ליזר, אליעזר (פריץ)

ליזר, אליעזר (פריץ)


בן הילדה ואלברט. נולד ב-1913 בעיירה ברוקנסטל שבגרמניה. בן יחיד למשפחה יהודית מתבוללת. בנעוריו חי ולמד בקרב נערים גרמנים בבית-ספר ממשלתי גרמני. שם, כעדות חברו, "רכש לו את האהבה וההבנה לתרבות האירופית, לסדר ולשיטתיות אשר בחיי עם עשיר, תרבותי, החי על אדמתו ובעצמאותו מאז ומתמיד". עוד מעיד החבר כי אליעזר היה בעל תפיסה וצחוק מהנה, תכונות שחיבבוהו על חבריו. לאחר עליית היטלר לשלטון בראשית 1933 הצטרף אליעזר לשורות "החלוץ" ויצא למקומות הכשרה שבהם למד תחילה את מלאכת הריצוף ואחר כך רכש נסיון עבודה חקלאית לקראת עלייתו לארץ ישראל. ב-16 באפריל 1936, ימים ספורים לפני פרוץ מאורעות תרצ"ו, עלה אליעזר ארצה, ושם הצטרף מייד לפלוגת "הכובש" בכפר סבא. אחר מחבריו סיפר על חייו באותה תקופה: "עבודה קשה בטוריה בפרדס. לאחר העבודה – חדר צר בצריף רעוע ומאורעות . . . אבל אליעזר לא נפל ברוחו. תמיד שמח, לומד במרץ עברית". בל' בסיון תרצ"ו (20.6.1936), פחות מחודשיים וחצי לאחר שעלה ארצה, שעה שהיה באחת מעמדות ההגנה של כפר-סבא, נורה בשגגה על ידי אחד משומר הפרדסים. הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הישן בכפר-סבא. הניח הורים שעלו ארצה זמן קצר לאחר נפילתו והשתקעו בקיבוצו. דברים לזכרו נכתבו בן השאר בחוברת הזכרון לחללי כפר סבא ובחוברת זכרון שהוציאו חבריו מרמת הכובש.

דילוג לתוכן