fbpx
לידנר, משה

לידנר, משה


בן רחל ואברהם, נולד בשנת 1909 בגליציה, פולין. אחרי סיימו את לימודיו בבית-ספר יסודי עבר ללמוד בבית-ספר למלאכה. בשנת 1933 עלה ארצה וכעבור 3 שנים נשא אישה. תחילה עבד בחקלאות ובפקידות, אך לאחר תקופת-מה התיישב בפתח-תקווה והחל לעסוק במסחר. היה פעיל ב"הפועל המזרחי" במושבה, איש ה"הגנה", ביחידת חי"ם בפתח תקווה. במלחמת-העצמאות שירת בחטיבת "אלכסנדרוני". ביום 15.7.1948, בצאתו למשלט ראש העין למלא את תפקידו, נפצע מרסיס פגז, הועבר לבית-החולים בילינסון, ושם מת מפצעיו ביום י"ד בתמוז תש"ח (21.7.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בפתח תקווה. הניח אישה ו3- ילדים. ילדו האחרון נולד ביום היפצעו.

דילוג לתוכן