fbpx
לופו, שלמה (מוני)

לופו, שלמה (מוני)


בן מטילדה ומשה, נולד ביום ב' בתמוז תרע"ח (12.6.1918) בעיר פלבנה, בולגריה. מנעוריו היה חבר בתנועת-הנוער הציונית. בשנת 1935 עלה ארצה לרגל ה"מכביה" הראשונה וכאן נשא לו אישה. בשנת 1936, בפרוץ מאורעות-הדמים תרצ"ו-תרצ"ט, עזב את מקום עבודתו והתגייס כנוטר להגנת באר טוביה. בהמשך עבד כפועל בפוליטורה. מראשית מלחמת-העצמאות השתתף בהגנת תל-אביב. עם הכרזת המדינה הועבר לאחת החטיבות ובמסגרתה לחם על שחרור הגליל. השתתף בקרבות רבים בדרך לירושלים ובכיבוש שלושה כפרים בסביבת לטרון. שלמה נהרג בגבעת בלטון שעל-יד תרשיחא ביום ז' בתשרי תש"ט (9.10.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנהריה. הניח אישה, כוכבה, ושתי בנות.

כובד על ידי

דילוג לתוכן