fbpx
לוסטיג, נורברט

לוסטיג, נורברט


נולד בשנת תרפ"ג (1923), ולאחר שעלה לארץ-ישראל התגורר זמן מה בגת רימון. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לחיל הקשר. נורברט נשלח ליוון עם החיל שמטרתו היתה לעצור את פלישת הגרמנים לארץ זו ובסוף חודש אפריל 1941 נפל בשבי. הוא עשה במחנה שבויים בבורטן שבגרמניה כשלוש שנים, וביום י"ח באייר תש"ד (11.5.1944) נרצח במחנה על ידי חייל גרמני. שמו חקוק על מצבת זיכרון בבית העלמין הצבאי בברוקווד שבאנגליה. כן הונצח ב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו, ב"ספר ההתנדבות" ובספר "יזכור" שיצא מטעם מכון ז'בוטינסקי. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח ב -1939cBROOKWOODc,ברוקווד,בריטניה. ציון מיקום קברcPanelc8cColumnc1 דרגהcSignalmanתאריך נפילתו 14.2.1942 כ"ז בשבט התש"ב. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן