fbpx
לוי, שמואל

לוי, שמואל


בן מיכל (מונבר) ויעקב . נולד בשנת תרע"ד (1914). אביו היה יו"ר ועד העדה הפרסית בירושלים. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לרגימנט הארצישראלי. ביום שישי כ"ו באייר תש"ד (19.5.1944), כאשר התרחץ בחוף בת ים יחד עם קבוצת חיילים, טבע בים. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בהר-הזיתים. על מצבתו נרשם : " עולת בין הערבים אישֵה ריח ניחוח לה' " שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי

כובד על ידי

דילוג לתוכן