fbpx
לוי, נסים

לוי, נסים


בן שרה (זהרה) ושלום, נולד בשנת 1930 בעיר שרעב, תימן, ובשנת 1943 עלה ארצה. תחילה למד בבית-ספר יסודי ומשהפסיק את לימודיו עבד כמסגר. היה פעיל בארגון-הנוער הדתי "בני יהודה" של עולי תימן ונשתבח במידותיו הטובות שחיבבוהו על קרוביו ומכריו. הוא הצטרף למחתרת אצ"ל והשתתף בפעולותיה הקרביות. נתקבל עם חבריו לצה"ל ושירת כטוראי בחטיבת "גבעתי". נסים השתתף במערכות הנגב – בקרבות על משטרת עיראק- סואידן, פלוג'ה ועוד, וכן בליווי שיירות לנגב. הוא נפצע כמה פעמים והבריא. ביום ד' בטבת תש"ט (5.1.1949) נהרג בתאונת- דרכים בין כפר סבא לרעננה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנתניה

כובד על ידי

דילוג לתוכן