fbpx
לוי, מרדכי

לוי, מרדכי


בן נסים ויהודית. נולד ביום י' באדר תרצ"ד (25.2.1934) ברודוס. למד בבית-ספר של "אליאנס" בטנג'יר ולאחר עלותו לארץ בשנת 1945 – והוא אז בן י"א – הצטרף לחברת-הנוער בכפר-גלעדי. כעבור שנה החליט להצטרף לגרעין חקלאי קרוב יותר למשפחתו ולביתו בחולון. נכנס למשק-הפועלות בתל-אביב ועבד שם שנה אחת בלבד. בהיות מצב-המשפחה בכל רע והאב חולה גמר אומר בלבו לעזור למשפחה והתחיל עובד בבית-חרושת. אחרי פטירת-האב בשנת 1949 נשאר הוא המפרנס היחיד של משפחתו הגדולה. במסירות רבה טיפל בילדים הקטנים שנשארו ללא אב. אז נאלץ ללמוד מקצוע ובחר בבנאות. בגיל י"ז הצטרף לקבוצת-קבלנים והמשיך לעבוד עד שגויס לצה"ל במארס 1952. גם בימי-שירותו דאג לתת יד למשפחתו ככל האפשר ונשא את עיניו ליום-שחרורו כשיוכל להיטיב עם בני-ביתו הנתונים במצוקה. נפטר במחלה ביום י"ב בניסן תשי"ג (28.3.1953) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.

כובד על ידי

דילוג לתוכן