fbpx
לוי, יעקב

לוי, יעקב


בן מרים ומשה. יעקב נולד בירושלים בסיוון תרפ"ח (יוני 1928). משבגר הוא שירת ב"הגנה" ולחם במסגרתה נגד האנגלים בארץ. לפני קום המדינה נתפס, וישב כשנה עם משה שרת בבית הכלא בלטרון. יעקב לחם במלחמת העצמאות ביחידת קומנדו במסגרת צה"ל. באחת הפעילויות נפגעה כמעט כל הפלוגה, רק אחד-עשר איש ויעקב ביניהם ניצלו. תמונות כל הלוחמים שניצלו פורסמו ברחוב אלנבי באחת החנויות, והמשפחות התבקשו לזהות את יקיריהן – מי חי ומי מת. בשירות מילואים הוא לחם גם במלחמת סיני כלוחם קרבי. בשנת 1951, בחודש דצמבר, נשא יעקב לאישה את רחל כהן (סלילת). הם התגוררו בתל אביב. בשנת 1968 התגייס יעקב למשטרת ישראל ושירת במסירות עד יום מותו. ביום ל' בכסלו תשל"ד (25.12.1973) נפל סמל ראשון יעקב בעת שירותו. בן ארבעים וחמש בנפלו. הוא נטמן בבית העלמין בחולון. הותיר אישה וחמישה ילדים: אילנה, אושרה, שרה, עזרא וראומה.

דילוג לתוכן