fbpx
לוי, זרובבל (זרו)

לוי, זרובבל (זרו)


בן רחל ואליהו, נולד בשנת 1921 באיראן ובשנת 1925 עלה לארץ. גדל והתחנך בירושלים. אביו מת עליו בנערותו, ובגלל מצבה הדחוק הכניסתו אמו לבית-היתומים הספרדי. ארבע שנים שהה במוסד זה ובהיותו בן 13 החל לעבוד בצבעות. היה חבר פעיל בסניף "הנוער העובד" בירושלים. אחר-כך עבר לברית הנוער הקומוניסטי, וכשבגר הצטרף למפלגה הקומוניסטית. היה בין חברי ה"הגנה" האקטיביים, ובימי מאורעות הדמים תרצ"ו- תרצ"ט השתייך לפלוגות הקשר העירוני. עם החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 על חלוקת הארץ לשתי מדינות ופרוץ מלחמת-העצמאות, התייצב מחדש לשירות בחטיבת ירושלים, והיה בין אלה שהקימו את העמדה ב"בית-מנדלבוים". התאמן והיה ל"ברניסט" של האזור. כן השתתף בפעולות בשכונת שייח'-ג'ראח. ביום י"ב באדר ב' תש"ח (23.3.1948) נפצע קשה בשעה שהעביר נשק לעמדות בשכונת שמעון הצדיק. הועבר ל"הדסה" ומת מפצעיו בו ביום. נקבר בבית-הקברות בסנהדריה.

דילוג לתוכן