fbpx
לוי, דוב

לוי, דוב


נולד בשנת 1924 בעיר יאסי, רומניה. בשנת 1947 העפיל ארצה באונייה "שבתי לוזינסקי" והגיע בדרך הקצרה מחוף הים לקבוצת ניצנים. בשעת חיפושי הבריטים אחר המעפילים התערב דוב בין אנשי הקבוצה ולא נתפס. לאחר מאורע זה התקשר למקום והחליט להישאר כחבר בקבוצה. אף כי שאף להתיישב במושב- עובדים, לא יכול להינתק מהמקום שהתחבב עליו במשך הזמן. התמסר לעבודה במשק, ויצא ממנו רק פעמים ספורות ליום או יומיים. במרץ רב עבד בלול. השתלם בענף זה ובחודשים האחרונים לחייו היה האחראי לו. בימי ההתקפות על ניצנים על-ידי הצבא המצרי שפלש לארץ אחרי הכרזת העצמאות, עבד בלילות והוסיף במסירותו הרבה לטפל בעופות. לאחר שנבלמה התקדמות הטור המצרי ליד אשדוד נותר קיבוץ ניצנים בעורפם. המצרים הבינו כי נקודה זו יכולה לשמש בסיס לפעילות כוחותינו בעורפם ולפיכך ריכזו כוח ניכר כדי לכובשה. ההתקפה המצרית הונחתה ביום 7.6.1948. מבעוד לילה הופגז המשק קשות ועם בוקר החלה הסתערות הרגלים, אך זו נבלמה באש המגינים. המצרים הגבירו את ההפגזה ואף הפעילו מטוסים שהפציצו את המשק וגרמו נזקים כבדים. בחסות חיפוי זה התקדמו כוחות רגלים ושריון מצריים והצליחו לחדור למשק ולהשתלט עליו. בקרב זה נפל, ביום כ"ט באייר תש"ח (7.6.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בניצנים.

דילוג לתוכן