fbpx
לוין, נתן (“טולי”)

לוין, נתן (“טולי”)


בן משה ויוליה. נולד בטבת תרפ"ט (ינואר 1928) בעיר פחלוי שבפרס. עלה לארץ בשנת 1933. למד בבית-הספר של "כל ישראל חברים" ובקולג' האנגלי בחיפה. שלט בשפות שונות. בסיימו את לימודיו הצטרף לצבא (פברואר 1948), כי ידע אחריות ומילא את כל תפקידיו באומץ ובחריצות. הוא היה אומר: "תמיד קדימה! לא להיסוג! הכל לשם הצלחת ההגנה על המולדת!" נפל בקרב בשפך-הירדן ליד הכנרת ביום ל' בניסן תשי"א (6.5.1951). הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי בעפולה וביום י"ב בסיון תשי"ב (5.6.1952) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

דילוג לתוכן