fbpx
לוין-אפשטיין, נח (אפי)

לוין-אפשטיין, נח (אפי)


בן מדלין ושמואל. נולד ביום ד' בתשרי תרפ"ב (6.10.1921) בתל אביב וכשהיה בן חמש עברה משפחתו להתגורר בירושלים. שם למד בגימנסיה העברית והיה חבר בתנועת "הצופים". כבר מילדות היה חובב טיס ובילה שעות בבניית דמי מטוסים ובקריאה על טיס. בגיל שמונה עשרה, כשסיים את לימודיו בארץ, נסע יחד עם אחיו ללמוד הנדסת אוירונים באוניברסיטת מישיגן שבארצות הברית. כעבור שנתיים, כשהצטרפה ארצות הברית למלחמת העולם השניה, ביקש נח להתגייס לחיל האוויר האמריקאי אך בגלל גילו הצעיר נתבקש להציג אישור מהוריו. הוא כתב מכתב לנשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט ובו טען כי עד שתגיע התשובה יבוזבז זמן רב שניתן להקדיש לאימונים ולמאמץ המלחמתי. בהתערבות הנשיא קיבל נח אישור מיוחד וגוייס לחיל האוויר האמריקאי במארס 1942. הוא עבר אימוני טיסה ובראשית 1943 שירת כטייס ניסוי על מטוסי 51-P חדשים. אחרי כן נשלח לזירת הקרבות באירופה והשתתף בכתשעים קרבות אוויר. אחרי פלישת בעלות הברית לאירופה, ביוני 1944, השתתף בפעולות משולבות עם כוחות הקרקע שחדרו לגרמניה. ביום א' בכסלו תש"ה (17.11.1944) השתתף בקרב ליד העיר הגרמנית ולדווייס, כשהוא מוביל רביעיה בתקיפת מטרות קרקע, ומטוסו נפגע מאש נ.מ. והתרסק. גופתו נמצאה כעבור זמן רב בקרבת העיר מץ. קפטן נח לוין-אפשטיין הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי האמריקאי "ארדנס" בבלגיה. הניח הורים ואח. זכרו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו ובעתון "הגה". בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בבלגיה.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן