fbpx
להב (לחובסקי), ישראל-מאיר

להב (לחובסקי), ישראל-מאיר


בן אריה הכהן וזלטה. נולד ביום ג' באדר ב' תרפ"ט (15.3.1929) בתל-אביב. סיים את לימודיו בבית-הספר היסודי "במרכז" ולאחר-מכן את בית-הספר "תיכון חדש". יחד עם הצטיינותו בלימודים גילה עניין בחיי-חברה. הצטרף לתנועה המאוחדת. משנת 1944 היה חבר ה"הגנה". מנעוריו אהב תעופה בכל נפשו ובגיל י"ב התחיל לבנות טיסנים ולהפריחם באויר. בשנת 1945 עבר קורס-דאיה בכפר-ילדים וזכה בדרגה א' ובשנה שלאחריה זכה בפרס על-שם דוב הוז מעיריית תל-אביב. מחודש יולי בשנת 1946 עסק בהדרכת-תעופה בגדנ"ע ובקלובים שונים. באותה שנה גויס על-ידי הסוכנות היהודית לקלוב-התעופה לשנת-חובה. כן היה מזכיר הוועד של איגוד זה בשנת 1947. באוגוסט אותה שנה קיבל את הרישיון כטייס מנוסה ומנובמבר נמצא בשירות חיל-האויר; היה מראשוני-החיל. בדצמבר השתתף במבצע-אויר צבאי נועז מאד של העברת מטוסים מלוד ל"שדה-דוב". בעיצומה של מלחמת-הקוממיות, בשנת 1948, ביצע טיסות לירושלים, לגוש-עציון, לבן-שמן ולשאר חלקי-הארץ. אז נשלח לקורס-טיס בצ'כיה ובחזרו משם סיים את הקורסים הראשונים לטיס בחיל-האויר. למערכות-הלוחמים גויס בפברואר 1948 ומיום קום-המדינה השתייך לצבא-הקבע. בליל הכרזת-המדינה היה אחראי ל"שדה-דוב" ונהג בגבורה ובאומץ בשעת-ההפצצה שבאה עם בוקר. בשנת 1949 הוסמך כטייס בחיל-האויר והיה למדריך-טיסה. שירת כטייס ביחידות מבצעיות והגיע לדרגת מפקד-טייסת. בשנת 1953 סיים בהצטיינות קורס מתקדם של חיל-האויר – ובאוקטובר 1956 השתתף במערכת-סיני. במשך כל השנים המשיך לשמור על זיקתו לטיסה ועבר קורסים למטוסי-סילון. משנת 1961 היה מרצה בפני קציני-טיס. היה סגן-אלוף בחיל-האויר וטס עד יומו האחרון. עם שהיה נתון ראשו ורובו בצבאיות היה שוחר ספר ואוהב תיאטרון וגם התעניין בבעיות מדיניות וכלכליות. באישיותו גילם ריעות חסרת-פניות שמקורה ברצון העז לקיים יחסי-אנוש כנים. היה איש-חברה רגיש וכל יודעיו אהבוהו על נועם-הליכותיו ושאר סגולות-נפשו. פעילותו בצבא היתה שקטה והוא עסק בה בענווה יתירה – אך בעקשנות מרובה, מרצון להגשים את מטרותיו, עד אשר נפל בשעת מילוי תפקידו ביום ד' בכסלו תשכ"ד (20.11.1963) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. הניח אשה. ליום-השנה הראשון לנפלו הוציאו אביו וחבריו חוברת לזכרו ("תמיד טייס"); בכסלו תשכ"ו נקרא שמו של המועדון בבית-הספר לפיקוד ומטה, אשר בו שימש כסגן-מפקד; בשנת תשכ"ז הופיע קובץ ("להב שכבה") בהוצאת ידידים – ובו רשימות עליו ולזכרו. ביום ג' באדר ב' תשכ"ז (15.3.1967), הוא יום הולדתו הל"ח של ישראל-מאיר, ניטעה על-שמו, על-ידי בני-משפחתו ומוקירי-זכרו, חורשה בת 2,500 עצים ביער-הטייסים של הקרן הקיימת לישראל אשר במודיעין.

דילוג לתוכן