fbpx
לביא, נסים

לביא, נסים


בן רחל ושמעון, נולד ביום כ"ד באלול תרע"ד (15.9.1914) בחברון ומשם עבר לירושלים. היה בעל השכלה תיכונית ומקצועו – שרטט, פסל וצייר. בשנת 1939, בפרוץ מלחמת-העולם השנייה, התגייס לצבא הבריטי, והשתתף בקרבות באפריקה ובאיטליה. בשהותו באיטליה נשלח על-ידי הממונים עליו, שהכירו בכשרונותיו האמנותיים, להשתלם באקדמיה לאמנות בוונציה. הירבה לבקש לו דרך מקורית באמנות והרבה בניסיונות. נטה אחרי האמנות המודרנית. לאחר 6 שנות שירות חזר לארץ-ישראל ועבד כפקיד וכשרטט בדואר ירושלים. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התגייס לחטיבת ירושלים ובקרב על עין כרם נפל בראש כיתה, ביום ה' בתמוז תש"ח (12.7.1948). נקבר בשייח'-באדר א'. הניח אחריו בת. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים. אתר הנצחה לזכרו של טוראי נסים לביא:   http://kerenla18.wix.com/nissimlavi  

דילוג לתוכן