fbpx
כרמי (טירמי), אהרן (“ארלה”)

כרמי (טירמי), אהרן (“ארלה”)


בן שלמה ולאה. נולד ביום כ"ו בניסן תש"א (23.4.1941) בירושלים. סיים את לימודיו בבית "תלמוד תורה" של "המזרחי". לאחר מכן עבר לקיבוץ בארות יצחק ולאחר שנה לקיבוץ עין צורים, מקום שם סיים את לימודיו בבית הספר התיכון. היה תוסס ועירני והתבלט משאר חבריו, שבחרו בו כמרכז רוב הוועדות של החברה. היה בעל נפש עדינה ופיוטית ובגיל צעיר נתגלו בו כשרונות לכתיבה. לבסוף מצא את דרכו למערכת "מעריב לנוער", אשר בו השתתף ככתב. בין עבודות המשק היתה אהובה עליו במיוחד העבודה בטרקטור אשר בה עסק מגיל ט"ו. בשנה שלאחריה עזב את עין צורים, חזר העירה והחל לעבוד בדפוס. כאן נתגלו כשרונותיו בשטח זה והוא השתלם במקצועו בבית הספר המקצועי "ברנדייס" בירושלים. לאחר שסיים שנת לימודים אחת חזר לעבוד בבית הדפוס כדי לתמוך בהוריו. בעבודה זו עסק עד גיוסו לצבא. בין שאר תכונותיו המעולות יש לציין את קיום מצוות כיבוד אב ואם, נכונות להקרבה ועזרה לזולת. תכונתו זאת האחרונה הביאה אותו לידי התקשורת עם בית החינוך לעיוורים בירושלים ושם למד את שיטת "בריל". בדרך זו כתב מספר ספרים למען העיוורים. נכונתו לעזור לזולת מצאה ביטוי במקרה אחד של דליקה, שפרצה בבית זקנה אחת אשר חש לעזרתה עד כדי סיכון עצמו. גויס לצה"ל בפברואר 1959 וגם בצבא הוכיח את מסירותו לחברים בתרמו מדמו בשעת הצורך. עבר קורס מ"כ ולאחר מכן קורס הנדסה קרבית ולבסוף התנדב לקורס קצינים. נפל ביום י"ב בסיוון תשכ"א (27.5.1961) בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן