fbpx
כפרי (דורפמן), יוסף (“יוסי”)

כפרי (דורפמן), יוסף (“יוסי”)


בן מרדכי ומתילדה. נולד ביום ה' בניסן תש"ד (29.3.1944) ברמתיים. נתיתם מאמו בגיל שלוש ואביו היה חולני ומחוסר-פרנסה; לכן גידלוהו דודו ודודתו אצלם ברחובות. שם סיים את לימודיו בבית-הספר היסודי "בן-צבי" ולאחר-מכן למד בבית-הספר התיכון המאוחד. היה חבר התנועה המאוחדת. מטבעו היה שתקן ונחבא אל הכלים. בתחרות בספורט היה ראש וראשון אך גם באלו הצניע-לכת. גויס לצה"ל באוקטובר 1962 במסגרת נח"ל וקיוה שיוכל לבוא לעזרת אביו בקיומו לכשיסיים את שירותו. היה חייל טוב, מוכן לבצע כל משימה בצורה הנאה ביותר והתנהגותו היתה למופת. התבלט בכשרו וביכלתו הרבה. חבר וידיד נאמן היה לכל. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום י"ד בתשרי תשכ"ה (20.9.1964) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות האזרחי ברחובות. זכרו הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

כובד על ידי

דילוג לתוכן