fbpx
כספי, חיים

כספי, חיים


בן מרים וחנוך זילבר. נולד בשנת 1911 בבריסק קויאבסקי, פולין, למשפחת שומרי-מסורת. היה חבר "החלוץ", "הליגה למען ארץ-ישראל העובדת" ותנועת הנוער "גורדוניה" שבמסגרתה גם עבר הכשרה חלוצית. הוא עלה לארץ ישראל בסוף 1932 והצטרף לקבוצת משמר השרון. היה פעיל בארגון ה"הגנה" ובשנות מאורעות הדמים תרצ"ו-תרצ"ט שירת כנוטר בראש עין, בחיפה, בעתלית ובטול כרם. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי וצורף ליחידת התובלה העברית 462. היה בעל כשרון כתיבה וגם ערך פרסומים של יחידתו הצבאית. בשלהי אפריל 1943 הפליג יחד עם כשלוש מאות חיילי יחידתו ועם חיילי יחידות אחרות על סיפון האנייה "ארינפורה" מנמל אלכסנדריה. יעד ההפלגה היה מלטה, והמטרה היתה לעזור לבעלות-הברית בפלישה לסיציליה. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943), בשעות אחר הצהריים, התקיף להק מטוסים גרמני את שיירת האניות שה"ארינפורה" היתה בראשה. האנייה ספגה שתי פגיעות ישירות ותוך דקות החלה לשקוע במצולות. יחד עם האנייה הטובעת, טבעו גם מאה וארבעים מחיילי היחידה 462. חיים היה ביניהם. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העתונאים" ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אנייה ולידה בריכת מים קטנה, שבקרקעיתה חקוקים שמות מאה וארבעים הנופלים. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

כובד על ידי

דילוג לתוכן