fbpx
כותן, י.

כותן, י.


במלחמת העולם השניה התגורר באלכסנדריה שבמצרים, והתגייס לגדוד העברי – הגדוד ה-38 של קלעי המלך שבמסגרת הצבא הבריטי. יחד עם הגדוד הגיע לארץ-ישראל כדי להשתתף בכיבושה מידי התורכים. הוא השתתף בקרבות בדרך לשכם ובמערכה על מעברות הירדן. ביום כ' באלול תרע"ח (28.8.1918), נפטר בעת מילוי תפקידו. שמו הונצח ב"בית הגדודים", באביחיל וב"ספר ההוקרה ליהדות בריטניה". בתחקיר שנעשה בשנת 2017, נמצא ששם משפחתו היה כהן ומקום מנוחתו בבית העלמין הצבאי בקהיר , מצרים. ציון מיקום קברcP.161 דרגהcPrivate

דילוג לתוכן