fbpx
כודי, נסים

כודי, נסים


בן סעדיה ושולמית. נולד בשנת תרפ"ח (1928) בעדן. עלה לארץ בשנת 1934. סיים "תלמוד-תורה" בתל-אביב, ולאחר-מכן התחיל לעזור לאביו בסבלות. היה שקט, צנוע ופשוט, דואג לביתו ומסור לחבריו. בהיותו בצה"ל נפצע בשעת מילוי תפקידו ביום כ"ט בטבת תש"י (18.1.1950) וכעבור מספר שעות מת מפצעיו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת-יצחק. זמן מועט לפני שנפל עשה את כל ההכנות לנישואיו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן