fbpx
כהן, משה

כהן, משה


בן נדרה וסעדיה, נולד כנראה בשנת 1932, בעיר משב, תימן. בשנת 1943 עלה ארצה. למד בירושלים בבית-ספר יסודי. משהתבגר עבד בענף האריגה. היה עלם רציני ומסור לביתו, לעבודתו ולעמו. למלחמת-העצמאות התנדב בהתלהבות. הוא צורף לחטיבת "גבעתי" ובשורותיה לחם בדרום. השתתף בהתקפה השביעית על משטרת עיראק-סואידן. הכוח הצליח לפרוץ את הגדרות, אך אש אויב כבדה ועלות השחר אילצו אותו לסגת. בקרב זה נפל, ביום י"ח בתשרי תש"ט (21.10.1948). ביום ט"ז בשבט תשי"א (23.1.1951) הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בנחלת יצחק.  

דילוג לתוכן