fbpx
כהן, משה (מקס)

כהן, משה (מקס)


בן שרה ומנחם. נולד בה' בסיוון תרס"ט (25.5.1909) בסטאניסלאבוב שבפולין. קיבל חינוך מסורתי גם בבית הוריו וגם ב"חדר" שבו למד עברית ותורה. לאחר מכן המשיך את לימודיו בבית-הספר התיכון שבעירו. כשהיה בן 17 היגר עם משפחתו לברלין שבגרמניה. שם המשיך בלימודים העבריים, הצטרף לפעולה הציבורית ושאף לעלות לארץ-ישראל. לקראת העלייה יצא להכשרה בחצי האי יוטלנד שבדנמרק ובאפריל 1935 הגיע לארץ. כאן הצטרף ל"הגנה" והשתתף בשמירה על ישובי גוש תל-מונד. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה, נענה לקריאת המוסדות הלאומיים להתגייס לצבא הבריטי והוא הצטרף לפלוגת ההובלה 462. בסוף אפריל 1943 עלה משה עם חבריו לפלוגה על סיפון ה"ארינפורה", אניית הדגל שיצאה בראש שיירת אניות מאלכסנדריה של מצרים אל עבר מאלטה כדי להשתתף בכוח הפלישה של בעלות הברית לסיציליה. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) התקיף להק מפציצים גרמניים את שיירת האניות. תוך דקות טבעה ה"ארינפורה" ויחד עמה טבעו מאה וארבעים מאנשי הפלוגה 462, משה ביניהם. הניח אחות. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אנייה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח ב BROOKWOOD MEMORIAL , ברוקווד, בריטניה. ציון מיקום קבר Panel 16.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

כובד על ידי

דילוג לתוכן