fbpx
כהן, יצחק

כהן, יצחק


בן מזל טוב וצלבי, נולד בשנת 1927 בתורכיה. בשנת 1942 עלה ארצה והצטרף לתנועת "השומר הצעיר". יצחק שהה שלוש שנים בהכשרה במשק שער הגולן ועסק בעיקר בעבודות הרפת. כשהגרעין שלו יצא כקיבוץ עצמאי למושבה, הצטרף הוא לפלמ"ח. צביקו, כפי שקראו לו חבריו בשם-חיבה, התנסה בניסיונות קשים בחייו ואופיו חושל בלבטיו אלה. היה שתקן, ולא בקלות פתח את לבו לפני אחרים. יצחק שירת בחטיבת "הראל" והיה בין הלוחמים לפריצת הדרך לירושלים. הוא נפל ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948) ליד קרית ענבים. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית ענבים

כובד על ידי

דילוג לתוכן