fbpx
כהן, יונה (“ג’ו לואיס”)

כהן, יונה (“ג’ו לואיס”)


בן מאיר-מצליח ומזל. נולד ביום ג' בתמוז תרצ"א (18.6.1931) בירושלים. תחילה למד ב"חדר" ולאחר-מכן עבר לישיבת הרב עוזיאל. כשגדל לא יכול לראות בסבל אביו ומשפחתו והחליט לנטוש את לימודיו ולהתמסר לעבודה כדי לעזור בכלכלת-הבית. לא נרתע ולא התבייש מכל עבודה שבאה לידו ואף עסק בעבודות שחורות. השתייך לאצ"ל ועם פירוקו התגייס לצה"ל והשתתף בכמה קרבות, ובעיקר בירושלים. מילא כל תפקיד בנאמנות ומסירות ומתוך שקט גמור. היה בעל גוף חסון ורחב-כתפיים ולכן כינוהו כל חבריו בשם "ג'ו לואיס". נפל בשעת מילוי תפקידו, ביום כ"ב בתשרי תש"י (15.10.1949) והובא לקבורה בשייך באדר ב' וביום י"ז בסיון תשי"א (21.6.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן