fbpx
כהן, דויד

כהן, דויד


בנם-יחידם של יונה ויוסף, נולד ביום ה' באייר תר"ץ (3.5.1930) בכפר חסידים. הוא סיים בית-ספר יסודי בכפרו, המשיך ולמד שנתיים בבית-הספר התיכון "יבנה" בחיפה ואחר-כך למד בישיבת "בני-עקיבא" בכפר הרא"ה. דויד לימד את חבריו העירוניים לאהוב את הטבע והעבודה החקלאית. הוא ניצל כל שעה פנויה מלימודים כדי לעזור להוריו בעבודות משקם החקלאי, שאף להשתלם בחקלאות, לפתח את המשק ולהיות ממשיך נאמן של מפעל-חייהם של הוריו. כחבר ה"הגנה" מילא תפקידי שמירה וביטחון מקומיים. במאי 1948, עם ההכרזה על הקמת המדינה, התגייס לשירות ושירת בפלוגה הדתית באחד מגדודי חטיבת "אלכסנדרוני". עם פלוגתו השתתף בפעולות כיבוש משלטים ושמירתם, בעיקר בגבולות "המשולש". ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948) בעת מבצע "חורב", נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה", שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים ותקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל, וכפי שהוברר אחר-כך, הוא נלחם בגבורה יחד עם כל חבריו עד נופלו שם ביום ההוא. נקבר בפלוג'ה. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן