fbpx
כהן (בטיקוב), אברהם-מרדכי (“מוטקה”)

כהן (בטיקוב), אברהם-מרדכי (“מוטקה”)


בן מנחם-מאניש וקלרה. נולד ביום כ' בניסן תש"ג (24.4.1943) בירושלים. התחיל את לימודיו בבית "תלמוד תורה;" לאחר מכן למד בבית הספר התיכון המקצועי "מרום ציון" אשר בבית וגן. בהשתחררו מן הצבא המשיך בקורס לטכנאי בניין ועם גמר הקורס התחיל לעבוד במקצוע. שירת במילואים בהיקראו. השתייך למשמרת הצעירה של המפד"ל ולקח חלק בפעולותיה. השתתף במלחמת ששת הימים ונפל בקרב שנערך בסנהדריה שבירושלים הבירה ביום השני לקרבות, הוא כ"ז באייר תשכ"ז (6.6.1967). הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. בנובמבר 1969 היה טכס רב רושם בשעה שהוכנס ספר תורה להנצחת זכרו לבית הכנסת של קרית מטרסדורף בשכונת רוממה בירושלים; בטכס השתתפו נציגי צה"ל, חברי כנסת ואישי ציבור. בבתי הכנסת ("השטיבלעך" שבשכונת בית ישראל) נקבעה מצבת זכרון לשמו ולזכרו. שמו הונצח בחוברת של קרית הנוער שהוציאה ישיבת "מרום ציון". גם בספר "במעלות גיבורים", בעריכת ישראל ארליך, הונצח זכרו. גם בשבועון "פנים אל פנים" הונצח שמו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן