fbpx
ירושלמי, אברהם (ברזילי)

ירושלמי, אברהם (ברזילי)


בן שמחה וציון, נולד בשנת 1930 בירושלים. אחרי שסיים את בית- הספר היסודי הצטרף למחתרת לח"י ולא פעם סיכן את חייו בשירותים המתאימים לגילו (הדבקת כרוזי תעמולה והפצתם, קשר, העברת נשק וכו') ואת סוד פעילותו הסתיר מהוריו. בחורף תש"ח, עם התחלת הפעילות הערבית נגד היישוב היהודי בארץ, התייצב לשירות קרבי פעיל נגד הערבים. כשנפגע ברסיס פגז אמרו מפקדיו לשחררו, אך הוא סירב ואחרי החלמה מהירה חזר לשירות. הוא השתתף בקרבות הקסטל ובמקומות אחרים בירושלים ובסביבתה. באחרונה השתתף בקרבות לכיבוש עין כרם. בשעת נסיגה ליד משלט "מיס קרי" התנדב להישאר ולחפות על חבריו הנסוגים ושם נפל ביום ג' בתמוז תש"ח (10.7.1948). הוא נקבר בשייח'-באדר א'. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן