fbpx
יעקובסון, גבריאל (בן-יעקב)

יעקובסון, גבריאל (בן-יעקב)


בן ג'ני ואלברט, נולד ביום כ"א באייר תרפ"ג 7.5.1923)) בברלין, בירת גרמניה, להורים אמידים, אשר עם החמרת הרדיפות הנאציות נגד היהודים שלחוהו לשבדיה, בה למד בבית-ספר ציוני שהכשיר את תלמידיו לעלייה לארץ-ישראל. בשנת 1939 הגיע לארץ במסגרת "עליית-הנוער" והצטרף להכשרת "עליית-הנוער" בקבוצת משמרות. עם סיום לימודיו עבר לקבוצת מעלה החמישה, הקרובה לירושלים, ויכול היה להמשיך בהשתלמותו במוסיקה, שבה גילה כשרונות בלתי-מצויים. כתלמיד הקונסרבטוריון הארצישראלי זכה במלגה יחידה – מתוך כמה סטודנטים שהגישו את מועמדותם – שהוגשה לו כשי במלאות 80 שנה להולדתה של הנרייטה סולד, "אם עליית-הנוער". גבריאל התבלט בחיי הקבוצה והיה אהוב על חבריה לא רק בכשרונותיו ובאורח-חייו הצנוע. ברבות הימים הצטרף לקבוצת "הדסה-גזר", הוסיף להשתלם במוסיקה עד שנעשה מורה מוסמך למוסיקה ויוצר בתחום הקומפוזיציה. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התגייס לחטיבת ירושלים. בלילות עסק בשמירה ובשעות היום הוסיף להורות בבית-הספר. ביום י' באייר תש"ח 19.5.1948)) היה בכוח התגבורת שנכנס לעיר העתיקה לאחר פריצת שער ציון, ובו ביום נפל בעמדת "החכורה". מפקדו סיפר על רוחו האמיצה ועמידתו השקטה בקרב בו נפל. מכתב מקצין-הסעד במחנה שנלר, בו נמסר שהוחלט להעבירו למחלקת הבידור של המחנה, הגיע לחדרו כשגבריאל כבר לא היה בחיים. השאיר אחריו עזבון מוסיקלי עשיר, ובו, בין השאר, שירים לסולו ולמקהלה; סויטות-סולו לכינור; סונטה לכינור ופסנתר; רביעיית מיתרים; סויטה ארצישראלית (שישיה); שלישייה לאבוב, קלרנית וקרן; קטעים לתזמורת ועוד. ביום 5 בדצמבר 1949 נערך בירושלים קונצרט מיצירותיו ביוזמת אגודת הקומפוזיטורים, קבוצת "הדסה-גזר" ובהשתתפות "קול ירושלים". שמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העלמין הצבאי בהר-הרצל לזכר חללי הרובע היהודי ולזכר לוחמים שנפלו במערכה על ירושלים והובאו לקבורה בהר-הזיתים.

דילוג לתוכן