fbpx
יעקבי (ברגר), מנחם

יעקבי (ברגר), מנחם


בן גונדל ויעקב. נולד בח' באב תר"פ (23.7.1920) במרגיטה שבטראנסילבאניה (רומניה), להורים שומרי מסורת שהקפידו על חינוכו היהודי בצד החינוך הכללי החילוני. תחילה למד ב"חדר" תורה ותלמוד ואחר-כך לימודים כלליים בבית הספר היסודי. מנעוריו היה נוהג לתת צדקה בסתר. כשבגר הצטרף לתנועת הנוער בית"ר ובצד פעילותו בקן המקומי הכשיר עצמו לעלות לארץ ישראל. בשנת 1939 נפרד מבני משפחתו ועלה על אניית המעפילים "ג'פו", אך זו עלתה על שרטון וטבעה ליד האי כרתים. הוא הועלה, עם שאר המעפילים על האנייה "קטינא" וזו הגיעה בחודש אפריל לאחר טילטולים רבים לחופי הארץ. בארץ הצטרף מנחם לשורות הארגון הצבאי הבריטי. לאחר שפרצה מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ובשנת 1944 צורף לבריגדה היהודית. כרבים מחבריו קיים קשרים עם המחתרת הלוחמת בארץ. בקרבות נגד האויב הגרמני בחזית הסניו שבאיטליה נפצע נחום פצעים אנושים ומת מפצעיו בי"ז בניסן תש"ה (30.3.1945). הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בראוונה, איטליה. הניח שתי אחיות ושני אחים. הוריו, שנשארו בגולה וניצלו מגיא ההריגה, עלו ארצה לאחר המלחמה. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 30.3.1945 י"ז בניסן התש"ה. ציון מיקום קברcIV.B.5. יחידהcPalestinecRegimentcדרגהcPrivate

כובד על ידי

דילוג לתוכן