fbpx
יעיש (עודד), משה

יעיש (עודד), משה


בן רבקה ועובדיה, נולד בשנת 1930 בתימן. בשנת 1944 עלתה המשפחה לארץ והתיישבה בשכונת התקווה בתל-אביב. משה סיים את חוק-לימודיו בבית-ספר יסודי, אחר-כך התגייס לנוטרות, ובבוא המועד עבר ישר לצבא ושירת בחטיבת "אלכסנדרוני". הוא לא הסיר כלל את המדים ולא הספיק לבחור לעצמו מקצוע ולהתמחות בו. בעת מבצע "חורב" נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה", שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים, תקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל, ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948). הוא נקבר בפלוג'ה והועבר למנוחת-עולמים בבית הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן