fbpx
ילינק, שלמה (סטפן)

ילינק, שלמה (סטפן)


בן איריין ולסלו לבית האס. נולד כב' בתמוז תרפ"ג (6.7.1923) באויפשט שבהונגריה, 26.9.1939 עלה לארץ ישראל כמעפיל. בארץ השתייך לקבוצת הכשרה, שהתיישבה בבאר טוביה. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי למרות גילו הצעיר, והוצב לחיל החפרים. הוא שרת במדבר המערבי ומצרים ובמדבר הלובי. בתקופת שירותו הצבאי במצרים, בקהיר התכתב סטפן עם הוריו וכתב להם "הורים יקרים אני מקווה שהכל אצלכם בסדר. אני בסדר גמור. לא שמעתי מזה זמן רב מנאנדור (דודו), באהבה סטפן". הוריו השיבו לו "בן יקר סוף סוף קיבלנו ממך תשובה. כולנו בסדר. תכתוב לאשתו של נאנדור (הדוד), נשיקות ההורים, אויפשט 28.1.1942". ביום כ"ז בחשוון תש"ג (7.11.1942) נפטר בסרפנד ממחלה והובא למנוחת עולמים בבית העלמין בפתח-תקווה. הניח הורים בהונגריה. דודו נאנדור ילינק שרת אף הוא בצבא הבריטי ונפל במצרים.      

כובד על ידי

דילוג לתוכן