fbpx
יחיה (מזרחי), אברהם

יחיה (מזרחי), אברהם


בן חבובה ויחיא, נולד בשנת 1914 בירושלים ולמד בבית-ספר עממי. במקצועו היה סתת. הוא שאף להתיישבות והיה בין מייסדי ארגון "קדם", שהתארגן בשנת 1938 כדי לעלות ולהתיישב על אדמת כפר אוריה הנעזב וצריך היה להילחם על זכותו זו שש שנים עד יום העלייה על הקרקע בשנת 1944. במשך שנות ההמתנה לא נלאה מלדפוק על דלתות המוסדות המיישבים והיה אחד המעטים שלא אמרו נואש. עם ההתנחלות באוגוסט 1944 נעשה שומר-שדות וכעבור זמן קצר התגייס לנוטרות. הוא טיפח יחסי שכנות טובה עם הערבים בסביבה, אך לא ניצל מהסתבכות ולאחר שנמצא ערבי הרוג על אדמות הכפר נעצרו הוא וחברו מהכפר וישבו כחצי שנה במאסר. בתוקף תפקידו כנוטר נבחר להיות שומר ראשו של פרופ' חיים ויצמן ברחובות בעת ביקורו האחרון של הנשיא בארץ לפני הכרזת המדינה. על אף עומס התפקידים הציבוריים שהוטלו עליו לא הזניח את משקו. עם זאת היתה לו מלחמה כמעט תמידית עם קטני-אמונה בכפר, וגם בקרב בני משפחתו, שיעצו לו לעזוב את המקום בגלל מצב הביטחון הגרוע, והוא לא נענה להם. בהתקפה הערבית הגדולה על כפר אוריה ביום כ"ט בטבת תש"ח (11.1.1948) נפצע קשה בראשו. העזרה בוששה לבוא, והוא מת בו ביום בבית-החולים ברחובות. השאיר אחריו אישה וחמישה ילדים. הובא למנוחה בבית-הקברות הצבאי ברחובות.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן