fbpx
יושינסקי, שמואל (“ליטו”)

יושינסקי, שמואל (“ליטו”)


בן נחמן ורבקה. נולד ביום כ"ה באב תרצ"ה (24.8.1935) במונטיוידיאו אשר באורוגואי. סים את לימודיו בבית-ספר לדוגמה, בית-ספר תיכון ובית-ספר מקצועי של "אורט" בעירו. התחנך ב"הנוער הציוני" בקרב יהדות ארצו לפי רוח-המשפחה שהיתה ידועה בקהילה בציוניותה. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1951 בעקבות האח המבוגר שהגיע בין מתנדבי חוץ-לארץ בשנת 1948. שמואל השתייך ל"הנוער העובד". הראה התעניינות בספרות, ולאחרונה, מאז היותו במשלטי-הגבס באיזור ניצנה, גילה התעניינות בפיסול. למד בשעורי-ערב בבית-הספר המקצועי שליד הטכניון העברי בחיפה. מחוץ לבית-הספר עבד – עד גיוסו לצה"ל (מאי 1954) – כחרט בבתי-היציקה "וולקן" בייצור תבניות ליציקת-לחץ. בהתנהגותו ומסירותו לעבודה היה לדוגמה לחבריו אשר אהבוהו. שאף ליצור לו פינה של בית-מלאכה ליד ביתו, אך לא זכה לראות זאת בעיניו כי רק ביום נפלו הוקמה והושלמה פינה זו. ביום כ"ה בסיון תשט"ז (3.6.1956) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן