fbpx
יהושע, יוסף

יהושע, יוסף


בן סלמה ושלמה, נולד ביום כ"א בחשוון תר"ץ (24.11.1929) בעיר דוגם, תימן. קיבל חינוך יהודי מסורתי ושמר לו אמונים כל ימי חייו. הוא עלה לארץ בשנת 1942, וכאן התחיל מיד לעבוד. את לחמו מצא בעבודה ברצפות, בה התמחה. דאגתו היתה נתונה לאמו, שנשארה בתימן, והוא שאף להעלותה ארצה. היה נער תמים, צנוע ושקט ובבוא השעה התגייס לצבא והשתתף בכל הקרבות של חטיבת "אלכסנדרוני". בעת מבצע "חורב" נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה", שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים, תקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל, ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948) ונקבר בפלוג'ה. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן