fbpx
יגר, יצחק

יגר, יצחק


בן שרה וחיים, נולד ביום י"א בשבט תרפ"א (20.1.1921) בעיר מרמרוש-סיגט, חבל טרנסילבניה, רומניה. למד בבית-ספר עממי וסיים שש כיתות גימנסיה, עוד בהיותו בן 14. יצחק קיבל חינוך מסורתי. שלוש שנים למד בישיבה בעיר סיגט והצטיין בתפיסתו ובזיכרונו, מסכות-תלמוד שלמות זכר בעל-פה והפליא בכך את מוריו וחבריו. משעברה המשפחה לעיר טימישווארה, עבר אף הוא איתם, ותוך לימודי תורה, שלא הזניח, השתלם במלאכת האריגה ובמשך שנים מספר היה מנהל-עבודה בבית-החרושת המקומי. הואיל ואביו היה חולני, נפלה כלכלת המשפחה על שכמו והוא עשה זאת במסירות ובכבוד. עם פרוץ מלחמת-העולם השנייה ועם מות אביו היה הוא לדואג לכל צורכי המשפחה. בשנת 1945, עם תום המלחמה, העפיל ארצה באונייה "כתריאל יפה". אחרי התנגשות עם האנגלים בחוף הארץ הוגלו נוסעי האונייה לקפריסין. שם שהה יצחק 10 חודשים. מששוחרר ממחנות קפריסין התיישב בכפר סבא ועבד במקצועו. עם חבריו יסד קואופרטיב אריגה ואף הצליח לתמוך באמו אשר נשארה בגולה. בשנת 1947 נשא אישה והחל לחיות במעט רווחה. מיד עם החלטת עצרת האו"ם התייצב לצבא והתגייס גיוס מלא, אך שוחרר, משום שמקצועו נחשב חיוני למאמץ המלחמתי. הוא דחה את השחרור מתוך רצונו העז לשרת עם נשק ביד. יצחק צורף לאחד מגדודי החי"ם בחטיבת "אלכסנדרוני". השתתף בשמירת כפר- סבא ובפעולות קרביות רבות ב"משולש". ביום ו' בטבת תש"ט (7.1.1949) נפל בקרב קשה בגבול "המשולש" ליד רמת הכובש. הניח אחריו אישה, קלרה ואם. ביום ז' בתמוז תש"י (22.6.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק

דילוג לתוכן