fbpx
יגן (מזרחי), מאיר

יגן (מזרחי), מאיר


בן רחל ואליהו, נולד ביום ז' באייר תרפ"ט (17.5.1929) בירושלים. בהיותו בן 13, עם סיום בית-הספר היסודי, התכונן ללמוד טכניקה ומדע, אלא עקב מצבה הכלכלי הדחוק של המשפחה נאלץ לבטל את תוכניותיו והחל לעבוד בסיתות אבנים ובנהגות והיה מפרנס את המשפחה. בזמנו הפנוי המשיך בהשתלמות עצמית, כי השתוקק להרחיב את ידיעותיו. בנוסף נתן מזמנו לחינוך חברים דלי-השכלה והעלאתם על נתיבי תרבות. הוא הצטרף למחתרת, השתתף בפעולותיה ונמנה עם חבריה הטובים והמסורים ביותר. משהחלה המערכה בארץ לאחר החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 על חלוקת הארץ, התנדב לשירות מלא וסופח לגדוד "מוריה". ביום ג' בסיון תש"ח (10.6.1948), בבואו הביתה לבקר את משפחתו, נפגע מפגז אויב ונפל. נקבר בשייח'-באדר א'. ברגעי חייו האחרונים ניחם את אמו באומרו כי נפל למען המולדת. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950), הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן