fbpx
טרן, שמואל

טרן, שמואל


פרטי תולדותיו אינם ידועים לבטח ומפי מכיריו נקלטו הפרטים הבאים: שמואל בן שמחה. נולד ביום י"ב בכסלו תרפ"א (23.11.1920) בגליציה שבפולין ולמד הנדסה. במלחמת-העולם השנייה שירת כקצין בצבא הצרפתי. בשנת 1947 העפיל ארצה באונייה "בן-הכט" של האצ"ל, נתפס ונשלח לקפריסין. שם הדריך את חיילי אצ"ל בג'יאו-ג'יצו וכמפקד יחידות הצליח להעלות לשיא את כושר אנשיו וליצור יחסים למופת בין אנשי השורה לבין מפקדיהם. בשנת 1948 הגיע לארץ, התגורר בבית תנועתו ב"מצודת-זאב", נשלח לקורס בשוני ומשסיימו הצטרף ללוחמים בדרגת "סגן" (לפי סולם הדרגות שהיה קיים באצ"ל) ובכינוי "סגן נוריאל". ביום כ"ד באייר תש"ח (2.6.1948), נשלח לחזית רמלה שאנשי האצ"ל לחמו בה. בקרב נפצע שלושה פצעים אנושים, חבשם במו ידיו כדי להוסיף ולהילחם, אך ללא הועיל ושם נפל. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק

דילוג לתוכן